Isnin, 8 Jun 2009

Kesan Kegiatan Manusia terhadap Alam Sekitar, Geografi

Kesan Kegiatan Manusia terhadap Alam Sekitar



Kesan Kegiatan Manusia terhadap Alam Sekitar

Pembalakan
• Hakisan tanah
• Kejadian tanah runtuh
• Kepupusan spesies tumbuh-tumbuhan dan hidupan liar
• Kawasan tadahan berkurangan
• Kehilangan habitat flora dan fauna
• Pencemaran air sungai
• Hidupan akuatik terancam
• Kejadian banjir


Pertanian
• Keasidan tanah meningkat
• Pencemaran air sungai
• Pencemaran udara
• Gelongsoran tanah
• Kehilangan pelbagai spesies tumbuh-tumbuhan dan hidupan liar
• Hakisan tanih


Pembinaan jalan raya
• Perubahan landskap
• Hakisan tanah
• Gelongsoran tanah
• Tanah runtuh
• Pencemaran sungai
• Kejadian banjir
• Kepupusan flora dan fauna

Langkah-langkah Mengatasi

• Penghutanan semula
• Kawasan hutan simpan
• Penubuhan tanaman Negara
• Penanaman berteres
• Tanaman tutup bumi
• Penggunaan baja organik
• Kaedah biologi
• Mengamalkan pertanian tetap
• Melandaikan cerun
• Membuat tarahan
• Tembok konkrit
• Longkang konkrit

0 ulasan: